ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΓΡΑΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΙΟΝ.ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΓΛΑΣ 20/12/2008

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Α.Ο.Φ)
Παπακωνσταντίνου –Νερρέτης 5
Φλώρινα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:24-12-2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Α.Ο.Φ
ΣΤΟ ΧΙΟΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΓΛΑΣ

1) 27-12-2008 27) 1-3-2009
2) 28-12-2008 28) 7-3-2009
3) 29-12-2008 29) 8-3-2009
4) 30-12-2008 30) 14-3-2009
5) 31-12-2008 31) 15-3-2009
6) 2-1-2009
7) 3-1-2009
8) 4-1-2009
9) 5-1-2009
10) 6-1-2009
11) 7-1-2009
12) 10-1-2009
13) 11-1-2009
14) 17-1-2009
15) 18-1-2009
16) 24-1-2009
17) 25-1-2009
18) 31-1-2009
19) 1-2-2009
20) 7-2-2009
21) 8-2-2009
22) 14-2-2009
23) 15-2-2009
24) 21-2-2009
25) 22-2-2009
26) 28-2-2009

ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ:09:00 ΤΟΠΟΣ: ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΩΡΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΒΙΓΛΑ:14:00
ΠΙΘΑΝΗ ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ :14:30 ΤΟΠΟΣ :ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου