ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Α.Ο.Φ)
Παπακωνσταντίνου –Νερρέτης 5
53100 Φλώρινa
Τηλ:2385500195-fax:2385500196-κιν:6932919269
E-mail:a.o.flor@gmail.com
www.aoflor.blogspot.com

ΦΛΩΡΙΝΑ:1-12-2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Α.Ο.Φ
ΣΤΟ ΧΙΟΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΓΛΑΣ 2009-2010

1) 27-12-2009 25) 28-2-2010
2) 28-12-2009 26) 6-3-2010
3) 29-12-2009 27) 7-3-2010
4) 30-12-2009 28) 13-3-2010
5) 31-12-2009 29) 14-3-2010
6) 2-1-2010
7) 3-1-2010
8) 4-1-2010
9) 5-1-2010
10) 9-1-2010
11) 10-1-2010
12) 16-1-2010
13) 17-1-20110
14) 23-1-2010
15) 24-1-2010
16) 30-1-2010
17) 31-2-2010
18) 6-2-2010
19) 7-2-2010
20) 13-2-2010
21) 14-2-2010
22) 20-2-2010
23) 21-2-2010
24) 27-2-2010

ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ:08:30 ΤΟΠΟΣ: ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΩΡΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΒΙΓΛΑ:14:30
ΠΙΘΑΝΗ ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 15:00 ΤΟΠΟΣ :ΝΟΜΑΡΧΙΑ
O Πρόεδρος Ο Γραμματέας


Μπόσκος Αλέξανδρος Κώτσης Αθανάσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου