ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ Γ.Γ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Φλώρινα 25-1-2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α/Α:24

Σήμερα 25-1-2010 και ώρα 20:30 στα γραφεία του σωματείου συγκεντρώθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. του ΑΟΦ, προκειμένου να συζητήσουν και να πάρουν τις παρακάτω αποφάσεις :
1. Να καταγγείλουν την απόφαση του ΓΓΑ ενώπιον του Υπουργού Πολιτισμού κ. Π. Γερουλάνου που χαρακτηρίζει την Ελληνική Χιονοδρομία ως άθλημα Δ΄ κατηγορίας (ιδιωτικής πρωτοβουλίας με αθλητική αναγνώριση) απαξιώνοντάς την ιστορικά. Αθλητικά, κοινωνικά.
2. Να απαιτήσουν την άμεση ένταξη της Ελληνικής Χιονοδρομίας στην κατηγορία των αθλημάτων Εθνικού Αθλητικού Ενδιαφέροντος (κατηγορία Β΄) αποκαθιστώντας την στοιχειωδώς στην ιστορία και συνδρομή της στον Ελληνικό Αθλητισμό.
Είναι προκλητικό και αδιανόητο να υποβαθμίζεται και να απαξιώνεται κατά αυτόν τον τρόπο η ΕΛΛΗΝ.ΟΜΟΣΠΟΝΔ.ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ, και να καταδικάζεται σε μαρασμό μια πορεία και παρουσία πολλών ετών με έμψυχο αθλητικό δυναμικό εκατοντάδων παιδιών από όλη την Ελλάδα.
Η άδικος αυτός χειρισμός από την ΓΓ Αθλητισμού, ουσιαστικά βάζει λουκέτο στα όνειρα όσων ασχολήθηκαν ,ασχολούνται και θα ασχοληθούν με την χιονοδρομία,(Αγωνιστικά-αθλητές/Οργανωτικά-Μέλη –Στελέχη).
Ως εκπρόσωπος του Ομίλου, στην Γενική Συνέλευση Σωματείων της ΕΟΧ
στις 31-1-2010 ορίζεται ο ΤΙΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Υπήρξε σύμφωνη γνώμη όλων και επικύρωσαν την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και η συνεδρίαση έλαβε τέλος.
ΤΟ Δ.Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου